10 Mayıs 2013 Cuma

Atatürk'ün Liderliği

1. Bilime Saygısı: Dolmabahçe’de yapılan bir toplantıda Atatürk’ün oturması için çok göz alıcı ve muhteşem bir koltuk konulmuş ve Atatürk’ün yanındakiler Atatürk’e bu koltuğa oturmasını ısrar edince Atatürk’ten aldıkları cevap şu olmuştur;“O koltuk profesörlere layıktır”2.Tarihe ve Tarihimize Saygısı: Atatürk; "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır".43 "Tarihî yapan akıl, mantık, muhakeme değil, belki bunlardan çok duygulardır."44 Demek suretiyle duygusallığın önemine dikkat çekmiştir.“Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”453. Ortak Bilince Saygısı: Atatürk’ün Devlet adamlığını sadece sözleri değil yaptıkları da kanıtlamaktadır. Çünkü, "Toplumu ve kendisini eyleme geçiren koşulları ustalıkla hesaplayan, toplumun dinamiklerini başarı ile yönetebilen lider Atatürk, ortak bilincin özlemlerini sosyal ve siyasal alanlarda anlamlandırabilmiştir. Atatürk geçmişle gelecek arasında, değiştirilmesi" gerekenle düzen arasındaki geçişi başarı ile temsil edebilmiştir."464. Teşkilatçılığı: Atatürk büyük bir teşkilatçıdır. “Bir gazeteci ona 1922′de sormuştu. “Bu savaşı nasıl kazandınız”. Verilen cevap haberleşmenin önemini belirtiyordu; “Telgraf(ın) telleri ile”.47 O bir deha idi. “Deha, dikkat, hafıza, muhakeme, muhayyile ve irade gibi psikolojik melekelerin terkibi bir üstünlüğüdür”.48 O’nun sözlerinden;"Askerler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğinize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. İlk önce ben ileri gideyim. Ben kırbacımla işaret verdiğim zaman siz hep birden atılırsınız”.49"En büyük askerlik budur; çeşitli ihtimalleri çok iyi hesap etmeli, en iyi görüneni süratle uygulamalıdır".50

Topluma yön vermek isteyenler, toplum adına konuşma durumunda olanlar, ya da kendilerini konuşmaya yeterli görenler, eylemlerinden önce Atatürk’ün politikacı yönünü iyi incelemeli, iyi anlamalı ve iyi değerlendirmelidirler.51

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder