Atatürk Dış Politika

Atatürk Dış Politika

Atatürk dış politikada, barışçıl bir tutum izlemiştir. Bu tutumu 'Yurtta Barış, Dünyada Barış'' sözüyle de desteklemiş ve arkasında durmuştur. Bu tutumunda hiçbir fire vermemiş ve itibarlı bir duruş göstermiştir. Atatürk dönemi Türk dış politikası; Türk Devletine milli bir nitelik kazandırmak, tam bağımsızlığı gerçekleştirmek, yabancılara tanınan ayrıcalıkları kaldırmak, Türkiye Devletini çağdaş ve modern bir ülke haline getirmektir. Milli mücadele döneminin dış politikadaki temel hedefi, Türk Milletini ve barışçıl tutumunu milletlerarası alanda tanıtmaktır. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde dış politikanın esaslarını oluşturmuştur. Türkiye'nin modern anlamda tanınması ve uluslararası alanda saygınlık kazanması Lozan Konferansı ile gerçekleşmiştir. Türkiye dış politikasını meşgul eden dış sorunlar Lozan Konferansı'nda tam olarak çözülememiş ve ileri bir tarihe ertelenip başka bir görüşmede çözülmeye çalışılmıştır. Çoğu sorun Türkiye lehine çözülse de aleyhine çözülen sorunlar da vardır. Lozan Konferansı sonrası çözülememiş sorunlar: Musul sorunu, yabancı okullar sorunu, dış borçlar sorunu, nüfus mübadelesi ve boğazlar sorunudur. Öncelikle Musul çok büyük sorun olmuştur ve Misak-ı Milli'den (Milli Ant) verilen 3. taviz olmuştur. Musul, Osmanlı Devleti toprakları içinde yer alırken Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Musul için İngiltere ve Türkiye, İstanbulda bir araya gelip konuşmuşlardır. Fakat iki taraf da kendi lehine çözmek istiyordur lakin çözüm bulunamamıştır. Musul petrol açısından çok zengin bir bölge olduğu için İngiltere Musul'u çok istiyordur. Bu sorun 1924'te Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür. Bu tarihte Milletler Cemiyeti'ne Türkiye üye değildir. İngiltere ise kurucu üyelerindendir. Milletler Cemiyeti bu sorun için bir yönerge yayınlamış ve Musul'un İngiltere'ye bırakılmasını öngörmüştür. Türkiye bu karara itiraz etmiş fakat bu sırada çıkan Şeyh Sait İsyanı'nın etkisi ve ülkenin savaştan yeni çıkmış olmasıyla, Musul'un 25 yıl boyunca petrol gelirlerinin %10'unun Türkiye'ye verilmesi şartında Musul'u İngiltere'ye bırakmıştır. Diğer bir sorun yabancı okullar sorunu olmuştur. O zamanlarda Türkiye Devleti'nde eğitim birliği yoktur. Yabancı okul sayısı fazladır ve bunların denetimi de yapılmıyordur. Lozan Antlaşması ile yabancı okullara tanınan ayrıcalıklar kaldırılmış, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bazı şartlar ve kurallar hazırlanmış ve yabancı okullar dahil tüm okulların bunları uygulanması zorunlu kılınmıştır. Özellikle Fransa bu şartların uygulanmasını istememiştir fakat Türkiye bunu iç sorunu olarak değerlendirerek uygulamalarına devam etmiştir. Başka bir sorun olarak dış borçlar sorununu örnek gösterebiliriz. Bu sorunda Osmanlı Devleti'nin bütün borçları Türkiye Devleti üzerine yüklenmiştir. Türkiye ise bunu kabul etmemiş, borçların Osmanlı Devleti'nin kapsadığı bütün ülkelere eşit şekilde dağıtılmasını uygun görmüştür. Diğer ülkeler de bunu kabul etmiş ve Türkiye ekonomik yönden rahatlamıştır. Yunanistan ile nüfus mübadelesinde İstanbula yerleşmiş Rumlar ve Batı Trakya'daki Türkler hariç bütün Türkler ve Rumlar yer değiştirecek ve sorun böylece çözülmüş olacaktır. Boğazlar sorunu da çok büyük bir sorun olmuştur. Fakat Türkiye Devleri tam olarak Boğazlar üzerinde egemenliği Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile kuracak ve boğazlar artık tamamen Türk Devleti'ne ait olacaktır.

Atatürk Döneminde Uluslararası Antlaşmalar ve İşbirlikleri:

Atatürk döneminde Lozan ile ilgili sorunların yanı sıra dış politikada başka önemli adımlar da atılmıştır. Bunlardan bazıları Milletler Cemiyeti'ne üyelik, Balkan Antantı, Sadabat Paktı bunlardan bazılarıdır. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı, Mondros'tan istediğini alamayarak zararlı çıkan İtalya ve Almanya'nın 2. Dünya Savaşını başlatmasından dolayı imzalanmıştır. Bu iki ülke çok savaşçı bir tutum sergileyerek önüne gelen her devleti himayesine alıp sömürgeciliği devam ettirmek istemiş ve 2. Dünya Savaşını başlatmışlardır. Balkanları ele geçirmek isteyen İtalya ve Almanya tehlikesi karşısında dört balkan devleti Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Türkiye bir araya gelerek Atina'da Balkan Antantı'nı imzalamışlardır. Sadabat Paktı ise Türkiye-İran-Afganistan ve Irak arasında yapılmıştır. Amacı İtalya'nın doğu ülkelerini hedef alan yayılmacı politikasına karşı önlem almaktır. Antlaşmayı imzalayan devletler birbirlerinin iç işlerine karışmayacaktır. Bu antlaşma İran'ın Sadabat Sarayı'nda yapıldığı için Sadabat Paktı adını almıştır.
Son Güncelleme : 24.11.2018 17:25:29
Atatürk Dış Politika ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Atatürk Dış Politika Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Atatürk Dış Politika"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürk ve Milli Mücadele, Osmanlı devleti artık fiilen itilaf devletlerinin kontrolü altına gelmişti. Var olan dış borçlar ve halkın artık uzun savaşlar nedeniyle yorgun düşmesi nedeniyle artık dermanı kalmamıştı. Bununla birlikte uzun kıtlıkla geçe...
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Öğrenim Hayatı, Küçük Mustafa 1887 yılında Haziran ayında başladığı ilk öğrenim hayatına bir süreliğine annesi Zübeyde hanımın isteğine uyarak Hafız Mehmet Efendinin mahalle mektebinde devam etmiştir. Daha sonra çok geçmeden babası Ali Rıza...
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürkün okul hayatı, Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün oldukça başarılı bir okul hayatı olmuştur. Ülkemizin kaderini belirleyecek olan çalışmaları bile okul hayatı sırasında başlamıştır. Atatürk'ün okul hayatı Mahalle Mektebiyle başlamış, Harp ...
Atatürk Nerede Öldü
Atatürk Nerede Öldü
Atatürk nerede öldü; Türkiye cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9.05'de Dolmabahçe Sarayında vefat etmiştir. Uzun ve yorucu yurt içi seyahatleri, yeni kurulan rejim ve devletin getirdiği ağır soru...
Atatürkün Hayatı
Atatürkün Hayatı
Atatürk'ün hayatı, Asıl adı Mustafa Kemal olan Atatürk 1881 yılında, Selanik'te dünyaya gelmiştir. Babası Ali Rıza Efendi, annesi ise Zübeyde Hanım'dır. Babası Ali Rıza Efendi önceki yıllarda gümrük memurluğu yapmış. Daha sonraki yıllarda ise görevin...
Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
Atatürkün çocukluk ve gençlik, dönemi 1881 yılında doğumuyla başlar, 1904 yılına kadar devam eder. 1881 yılında Selanik'te doğan Mustafa Kemal Atatürk'ün kökenleri konusunda Arnavut, Türkmen, Yörük gibi iddialar bulunmaktadır. Babası Ali Rıza Efendi'...
Atatürkün Dini İnancı
Atatürkün Dini İnancı
Atatürkün dini inancı, yakın döneme kadar objektif olarak incelenmemiş ve Atatürk'ün herhangi bir temele dayanmadan dine karşı olduğu konusu bazı çevrelerce kasıtlı şekilde yayılmak istenmiştir. Bunun asıl sebebi inananları Atatürk düşmanı yapmaktır....
Atatürkün Eserleri
Atatürkün Eserleri
Atatürkün Eserleri, Büyük Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca kaleme aldığı birçok eserlerinin toplam adedi on dörttür. Gazi Kemal Atatürk yazmış olduğu bu eserlerinde askerliğe, siyasal yaşama tarzına ve kültürel...
Atatürkün İlgi Alanları
Atatürkün İlgi Alanları
Atatürkün ilgi alanları, Varoluşuyla şuan olduğumuz kişi olma yolunda ilerleyişimizde çok önemli bir yere sahip olan insanın, Atatürk'ün ilgi alanlarında bahsedeceğiz. Çok yönlü ve bu çok yönlülüğünü kullanıp birçok alana yönelen Atatürk'ün ilgi ala...
Atatürk Devrimler
Atatürk Devrimler
Atatürk Devrimler, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Atatürk tarafından öncülük edilerek 1922 senesinde Saltanatın kaldırılmasından 1937 senesine kadar laikliğin Anayasaya girmesi boyunca devam eden süreçtir. Osmanlı devletinin çok uluslu olmasını...
Atatürk Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Cumhurbaşkanlığı, Osmanlı devletinin yapmış olduğu ağır anlaşmaların sonucunda halkın kendi kendini yönetme sistemi artık gelmişti. Böylelikle Osmanlı devleti gerçekleşen savaşlar sonucunda yıkılmış ve yerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti almış...
Atatürk Siyasi Olaylar
Atatürk Siyasi Olaylar
Atatürk Siyasi Olaylar; Cumhuriyetin ilanının ardından, Milli Mücadeleyi başlatan beş kişilik grubun, Mustafa Kemal dışında olan dört üyesi, muhalefete geçtikten sonra, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nı kurmuşlardır. 1925 Mart ayında çıkan Genç Had...

 

Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürk Nerede Öldü
Atatürkün Hayatı
Atatürkün Çocukluk Ve Gençlik
Atatürkün Dini İnancı
Atatürkün Eserleri
Atatürkün İlgi Alanları
Atatürk Devrimler
Atatürk Cumhurbaşkanlığı
Atatürk Siyasi Olaylar
Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
Atatürkün Doğum
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk Ve Dünya Savaşı
Atatürkün Ölümü
Atatürk İç Politika
Atatürk Milletler Cemiyeti
Atatürkün Hatırası
Atatürk Ve Sadabat Paktı
Atatürk Musul Sorunu
Atatürk Hakkında Bilinmeyenler
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Atatürk İsmi
Atatürk Ve Yıldırım Ordular Grubu
Popüler İçerik
Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
Atatürk Ve Trablusgarp Savaşı
Atatürk ve Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak İstanbul Harp Akademisinde mezun olduktan sonra çeşitli bölgelerde gör...
Atatürkün Doğum
Atatürkün Doğum
Atatürkün doğumu, Bebeğin doğumu yaklaştıkça Zübeyde hanımın heyecanı gibi evin telaşı da arttı. Evin erkeği, o günlerde artık evinden ayrılamıyordu. ...
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürkün Özel Hayatı
Atatürk'ün Özel Hayatı, hep sadelik içinde geçmiştir. Her zaman temiz ve disiplinli olmayı sevmiştir. Zengin bir kitaplığı bulunan Atatürk kitap oku...
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı
Atatürk Ve I. Dünya Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk 1. Dünya savaşı öncesinde Sofya'da Yarbay olarak çalışmaktaydı. Bulunduğu bölgedeki olay ve gelişmel...
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk Ve Balkan Savaşları
Atatürk ve Balkan Savaşları, Olayların başlangıcı, Osmanlı Devleti o dönemde Trablusgarp savaşı ile uğraşırken, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sı...
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Hatay Sorunu
Atatürk Hatay sorununu ömrünün son yıllarını feda etmek uğruna büyük çabalar göstererek çözmüştür. Mondros anlaşmasından sonra İngiliz ve Fransızlar İ...
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk Ve Askerlik
Atatürk ve Askerlik, Atatürk'ün askerlik dehasını ortaya koyan başarılarla doludur. Aldığı her görevi başarıyla tamamlamıştır. Atatürk'ün askerlikte i...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Atatürk Ve Milli Mücadele
Atatürkün Öğrenim Hayatı
Atatürkün Okul Hayatı
Atatürk Nerede Öldü
Atatürkün Hayatı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019